Home About HyMeX
Motivations
Science questions
Observation strategy
Modelling strategy
Target areas
Key documents
Organisation
International coordination
Working groups
Task teams
National contributions
Endorsements
Resources
Database
Data policy
Publications
Education and summer schools
Drifting balloons (BAMED)
SOP web page
Google maps data visualisation
Workshops Projects
LIAISE
ASICS-MED
MOBICLIMEX
MUSIC
IODA-MED
REMEMBER
FLOODSCALE
EXAEDRE
PICS
Offers Links Contacts
Science & Task teams
Science teams
Task teams
Implementation plan
Coordination
International Scientific Steering Committee (ISSC)
Executive Committee for Implementation and Science Coordination (EC-ISC)
Executive Committee - France (EC-Fr)
HyMeX France
HyMeX Italy
HyMeX Spain
Archive
by Jansà, A., Campins, J., Picornell, M.A. and Guijarro, J.A.
Abstract:
Es revisen breument les característiques més significatives dels principals casos de pluja forta, més alguns de vent fort, que van afectar Catalunya, València i les Illes Balears, i també a algunes regions espanyoles properes, durant la primera campanya experimental (SOP1) del projecte HyMeX. La majoria d’aquests casos es corresponen amb períodes activats d’observació intensiva (IOPs) i estan documentats per un desplegament important de mitjans d’observació extraordinaris. Es tracta d’una col·lecció prou interessant de casos, que suposa una oportunitat excepcional per a la verificació i desenvolupament de models de predicció d’alta resolució i per a la investigació de determinats processos, com la relació entre pluja forta i ciclogènesi.
Reference:
Jansà, A., Campins, J., Picornell, M.A. and Guijarro, J.A., 2014: Heavy rain and strong wind events over Spain during HyMeX SOP1Thetys, Revista de meteorologia i climatologia mediterrània, 11, 25-38. (ACLN)
Bibtex Entry:
@Article{Jansa2014b,
 Title          = {Heavy rain and strong wind events over Spain during HyMeX SOP1},
 Author          = {Jansà, A. and Campins, J. and Picornell, M.A. and Guijarro, J.A.},
 Journal         = {Thetys, Revista de meteorologia i climatologia mediterrània},
 Year           = {2014},
 Pages          = {25-38},
 Volume          = {11},

 Abstract         = {Es revisen breument les característiques més significatives dels principals casos de pluja forta, més alguns de vent fort, que van afectar Catalunya, València i les Illes Balears, i també a algunes regions espanyoles properes, durant la primera campanya experimental (SOP1) del projecte HyMeX. La majoria d’aquests casos es corresponen amb períodes activats d’observació intensiva (IOPs) i estan documentats per un desplegament important de mitjans d’observació extraordinaris. Es tracta d’una col·lecció prou interessant de casos, que suposa una oportunitat excepcional per a la verificació i desenvolupament de models de predicció d’alta resolució i per a la investigació de determinats processos, com la relació entre pluja forta i ciclogènesi.},
 Comment         = {ACLN},
 Doi           = {10.3369/tethys.2014.11.03},
 Keywords         = {SOP, HyMeX, Mediterrània, Espanya, pluja intensa, vent fort, ciclons, inundacions sobtades},
 Owner          = {hymexw},
 Timestamp        = {2016.01.08},
 Url           = {http://www.tethys.cat/sites/default/files/pdf/articles/11tethys-03-cat.pdf}
}